messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมจิตร์ สีสมุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 084-339-7923
นายสุริยะพงษ์ เพชรรักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 089-746-0691
นางฉวีวรรณ วงษ์คำนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 083-607-3626
นายโยธิน กันหา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 099-349-2098