messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางวิยะดา อิ่มจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 081-548-5326
นางสาวสุนิษา เผ่าน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 086-052-0134