messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประเพณีทำบุญกลางบ้าน[14 พฤษภาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[12 มีนาคม 2567]
กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีแต่งไทยทั้งเมือง "นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง"[17 มกราคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างเข้าร่วมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุุข แบบบรูณาการอย่างยั่งยืน ในกิจกรรม"ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน"[8 ธันวาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างเข้าร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 [5 ธันวาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เข้าร่วมกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม ปันน้ำใจสู่ผู้ยากไร้ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอโคกสำโรง วันที่ 1 ธันวาคม 2566[1 ธันวาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างเข้าร่วมพิธีวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2566[23 ตุลาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างเข้าร่วมกิจกรรม วันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566[13 ตุลาคม 2566]
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดซื้อเครื่องเวชภัณฑ์ที่จำเป็น[20 กันยายน 2566]
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[21 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 72 รายการ)