messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์หน้าวัดวังขอนขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
find_in_page แผ่นผับประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
ตั้งครรภ์ปลอดภัยไม่กังวล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วังขอนขว้างคัพ ครั้งที่ 7 ตำบลวังขอนขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
แจ้งประสัมพันธ์โครงการกิจกรรมหิ้วปิ่นโต กินมื้อเที่ยง ที่สํานักงาน ทุกวันอังคารของสัปดาห์ ประจําปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
แจ้งประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมหิ้วปิ่นโตมื้อเที่ยงที่สำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
แจ้งประชาสัมพันธ์ภาพโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารตำบลวังขอนขว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารตำบลวังขอนขว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
แจ้งประชาสัมพันธ์ภาพมาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารตำบลวังขอนขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารตำบลวังขอนขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
แจ้งประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพของตำบลวังขอนขว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
แบบรายงานผลงานดำเนินแผนโครงการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
แบบรายงานผลงานดำเนินแผนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
แบบรายงานผลงานดำเนินแผนโครงการกิน กอด เล่น เล่า poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
1 - 20 (ทั้งหมด 121 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7