messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
check_circle สาธารณูปโภค
ไฟฟ้าในตำบล
ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
การสื่อสารในตำบล
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 10 จุด
ประปาในตำบล
ทุกหมู่บ้านมีน้ำปะปาใช้ครบทุกครัวเรือน
หน่วยธุรกิจในตำบล
ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนเอกชน จำนวน 1 แห่ง
มวลชนจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 1 จำนวน 44 คน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 2 จำนวน 46 คน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 3 จำนวน 23 คน