messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
check_circle วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vission)
ตำบลน่าอยู่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจดีมีคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาระบบการบริหารจัดการ