messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


สถิติ sitemap
วันนี้ 31
เดือนนี้619
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)31,480
ทั้งหมด 76,607

check_circle No Gift Policy
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/pxc8nm


ขอประชาสัมพันธ์ ระบบ "เช็คดูรู้ไว : ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี" เพื่อตรวจสอบลำดับ(คิว)การเบิกจ่ายเงินค่าจัดการศพตามประเพณี สามารถใช้งานระบบได้ที่นี่ : https://sites.google.com/view/checkdooroowai/Main พัฒนาระบบโดย : กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอุตส่าหกรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview11
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านหัตกรรม
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview8
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตรกรรม
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview8

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประเพณีทำบุญกลางบ้าน[14 พฤษภาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[12 มีนาคม 2567]
กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีแต่งไทยทั้งเมือง "นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง"[17 มกราคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างเข้าร่วมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุุข แบบบรูณาการอย่างยั่งยืน ในกิจกรรม"ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน"[8 ธันวาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview29
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเวชภัณฑ์ยา จำนวน 743 ชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview81

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมจิตร์ สีสมุทร
นายก อบต.วังขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 084-339-7923
นายสมจิตร์ สีสมุทร
นายก อบต.วังขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 084-339-7923
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

image กิจการสภา

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างสมัยสามัญ สมัยที่2/2567[15 พฤษภาคม 2567]

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗[23 มกราคม 2567]

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖[15 ธันวาคม 2566]
image ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ตะกร้าเชือกฟาง[20 กุมภาพันธ์ 2566]

เปล[20 กุมภาพันธ์ 2566]

กล้วย มัน เผือก ฉาบ [20 กุมภาพันธ์ 2566]
image สถานที่สำคัญ ในตำบล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังของขว้าง (จังหวัดลพบุรี)[20 กุมภาพันธ์ 2566]

อ่างเก็บน้ำห้วยหิน ต.วังขอนขว้าง หมู่ที่ 6 (จังหวัดลพบุรี)[20 กุมภาพันธ์ 2566]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ