messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
check_circle สภาพสังคม
สภาพสังคม
ตำชาวบ้านตำบลวังขอนขว้าง มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย อยู่กันแบบเครือญาติ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยมีศาสนาเป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง วัดดงแก้ว หมู่ที่ 1 วัดนิมิตมงคล หมู่ที่ 5 วัดบ้านวังขอนขว้าง หมู่ที่ 3 วัดห้วยเจริญสามัคคี หมู่ที่ 4
การศึกษาในตำบล
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล จำนวน 2 แห่ง - โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง หมู่ที่ 3 - โรงเรียนวัดดงแก้ว หมู่ที่ 1 โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน จำนวน 1 แห่ง - โรงเรียนทศธรรมศึกษา หมู่ที่ 2
การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100