messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พ.อ.อ.อนันต์ คำสัตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 081-903-3027
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : -
นางธันวารัฐ ลิ้มประภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 086-559-7456
นางวิยะดา อิ่มจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 081-548-5326
นายยงยุทธ เหมือนพลอย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 081-851-9504
นางวิยะดา อิ่มจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 0815485326