messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box กองช่าง
นายยงยุทธ เหมือนพลอย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 081-851-9504
นายเกษมสุข ยอดพงษา
นายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 097-002-0003
นายภาณุวัฒน์ นุ่มฝ้าย
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทรศัพท์ : 098-928-0354