messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
check_circle บริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม
- การคมนาคมถนนสายหลักเป็นถนนลาดยาง คือ ถนนพหลโยธิน - การคมนาคมภายในชุมชนส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและถนนลูกรัง
แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำห้วย จำนวน 5 แห่ง - ลำห้วยโคกสิงห์ หมู่ที่ 6 - 4 - ลำห้วยตาเต่า หมู่ที่ 2 - 6 - ลำห้วยวัวตาย หมู่ที่ 3 - 4 - ลำห้วยหิน หมู่ที่ 2 - 1 - 5 คลอง จำนวน 1 แห่ง - คลองสะเดา หมู่ที่ 2 - 6 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝายอาสา จำนวน 2 แห่ง - บ่อโยก จำนวน 15 แห่ง - ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 12 แห่ง - อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง - บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 4 แห่ง - บ่อน้ำตื้นเอกชน จำนวน 10 แห่ง - ถนนน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง