messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนพ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1