messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder การจัดการองค์ความรู้ (KM)
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประมวลคุณธรรมจริยะธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
คำแถลงนโยบายนายก อบต.วังขอนขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
ขั้นตอนเรื่องราวร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
การลา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
ระเบียบการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
แนวทางการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีสำรองจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1