หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
 
 
 
 

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 10 จุด
 
 
 
 

ทุกหมู่บ้านมีน้ำปะปาใช้ครบทุกครัวเรือน
 
 
 
 

ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนเอกชน จำนวน 1 แห่ง
 
 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 1 จำนวน 44 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 2 จำนวน 46 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 3 จำนวน 23 คน