หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2560
 
 
 
 
       
 
       
   
ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
   
พัฒนาระบบจราจร
   
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
   
พัฒนาเกี่ยวกับสาธารณสุข
   
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณี วัฒนธรรม
   
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
นันทนาการและการกีฬา
   
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
   
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
       
 
       
   
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
 
       
 
       
   
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
   
พัฒนาเศรษฐกิจ
 
       
 
       
   
พัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
   
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการภายใน
 
 


 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
โทรศัพท์ : 036-442-169 โทรสาร : 036-442-169
จำนวนผู้เข้าชม 1,712,324 เริ่มนับ 28 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com