หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2560
 
 
 
 
ลบ 0023.5/ว1686 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 12 พ.ย. 2561 ]   
 
ลบ 0017.2/ว 5338 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม  [ 9 พ.ย. 2561 ]   
 
มท 0808.5/ว 3493 เรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ใน  [ 6 พ.ย. 2561 ]   
 
ลบ 0023.4/ว 5264 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการและกำหนดการรอบเสริมในขั้นเตรียมการประเมิน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค  [ 6 พ.ย. 2561 ]   
 
ลบ 0023.3/ว 4897 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบ  [ 2 พ.ย. 2561 ]   
 
ลบ 0023.3/ว 4938 เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561  [ 2 พ.ย. 2561 ]   
 
ลบ 0023.3/ว 5197 เรื่อง โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 1 พ.ย. 2561 ]   
 
ลบ 0023.5/ว 1628 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ  [ 1 พ.ย. 2561 ]   
 
ลบ 0017.3/ว 5153 เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัลพบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2561 และขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  [ 29 ต.ค. 2561 ]   
 
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  [ 24 ต.ค. 2561 ]   
 
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลพบุรี  [ 22 ต.ค. 2561 ]   
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน Internal Audit Charter ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลพบุรี  [ 22 ต.ค. 2561 ]   
 
ลบ 0017.4/ว 5040 เรื่อง ประเด็นข้อตรวจของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 22 ต.ค. 2561 ]   
 
ลบ 0017.3/ว 4990 เรื่อง การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  [ 19 ต.ค. 2561 ]   
 
ลบ 0017.2/ว 4910 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจัง  [ 16 ต.ค. 2561 ]   
 
ลบ 0017.3/ว 4857 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วงานฯลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561  [ 11 ต.ค. 2561 ]   
 
ลบ 0017.2/ว 4847 เรื่อง การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว  [ 11 ต.ค. 2561 ]   
 
ลบ 0017.2/ว 4844 เรื่อง ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 11 ต.ค. 2561 ]   
 
ลบ 0023.3/ว 1519 เรื่อง แจ้งข้อมูลการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และจำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  [ 11 ต.ค. 2561 ]   
 
ลบ 0023.3/ว 1486 เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ต.ค. 2561 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 36
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
โทรศัพท์ : 036-442-169 โทรสาร : 036-442-169
จำนวนผู้เข้าชม 1,713,121 เริ่มนับ 28 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com