หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2560
 
 
 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4897 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4896 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
 
ที่ ลบ 0023.3 ว 4895 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำหรับข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 13 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว4738 เรื่อง การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Informattion System SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษาฯ [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว1506 ด่วนที่สุด เรื่องการเข้าร่วมประชุม และรับมอบนโยบาย การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 4825 ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4817 เรื่อง แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการฯ [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 13 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4796 ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ชุมชน [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว 1519 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งข้อมูลการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และจำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 4815 ด่วนที่สุด เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว1486 ด่วนที่สุด เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาฯ [ 4 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4762 เรื่อง แนวทางการกำหนดให้มีตำแหน่ง นักโภชนาการ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4701 ด่วนที่สุด เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 13 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4700 ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4669 ด่วนที่สุด เรื่อง การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 79 
 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1423 เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1422 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียน [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 1415 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการฯ [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
 
ที่ ลบ 0023.3 ว 1412 เรื่อง ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560 [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1411 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 

สายตรงนายก
โทร : 086-573-5332
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร : 036-442-169 โทรสาร : 036-442-169
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
จำนวนผู้เข้าชม 1,971,002 เริ่มนับ 28 ก.พ. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10