หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังขอนขว้าง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2560
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1835 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1833 ลว. 4 ต.ค.2565 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) เดือน กันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ขอความร่วมมือ อปท.สำรวจรายชื่อพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ... [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว 1819 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ลบ 0023.5/ว 1791 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งขอ้หารือของจังหวัดมหาสารคาม กรณีเทศบาลเมืองมหาสารคามจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุดที่ ลบ 0023.3/ว 3956 ลว 30 ก.ย.2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ด่วนมาก ที่ ลบ 0023.5/ว 1770 ลว.28 ก.ย.65 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ส.ค.65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1761 ลว. 27 กันยายน 2565 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
ลบ 0023.5/ว 1733 วันที่ 23 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
ลบ 0023.5/ว 1734 วันที่ 23 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 9-2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 249 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 9 2565 วันที่ 21 กันยายน 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 259 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย ที่ ลบ 0023.3/ว 1741 ลว. 26 ก.ย.2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.๑) ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 1740 ลว 26 ก.ย.2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของ สพบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1727 ลว. 22 ก.ย.65 เรื่อง การโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 71 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1721 ลว. 21 ก.ย.65 เรื่อง การโอนจัดสรรฯ ปีงยประมาณ 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ งวดที่ 2 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว3746 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 87 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว3730 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 49 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 42
 
 
 
 

สายตรงนายก
โทร : 036-442-169
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร : 036-442-169 โทรสาร : 036-442-169
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
จำนวนผู้เข้าชม 9,398,937 เริ่มนับ 28 ก.พ. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10