ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล วังขอนขว้าง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 22 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256255,537162,98489,058124,800122,54297,62177,14468,69487,98674,70857,697-1,018,771
256133,20423,15147,75347,10549,81365,72036,16837,84631,43237,60465,483122,240597,519
2560-1,1534,01823,11549,46044,52143,97620,57431,57836,08640,43641,226336,143
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,952,433
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี