ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล วังขอนขว้าง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 7 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256384,30387,34597,80023,906--------293,354
256255,537162,98489,058124,800122,54297,62177,14468,69487,98674,70866,76463,5261,091,364
256133,20423,15147,75347,10549,81365,72036,16837,84631,43237,60465,483122,240597,519
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,318,380
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี